OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

„STRZELCY” Z TORUŃSKIEGO HUFCA

Dnia 18 lutego w Środowiskowym Hufcu Pracy w Toruniu  odbyło się spotkanie  rekrutacyjno-szkoleniowe Związku Strzeleckiego "Strzelec". Pomysłodawcą utworzenia Jednostki Strzeleckiej w Toruniu jest Adam Ślusarski,  na co dzień redaktor Telewizji Trwam.

Do jednostki zrekrutowano młodzież toruńskiego hufca.  

Spotkanie prowadzili szkoleniowcy  ze Związku Strzeleckiego  "Strzelec"  im. Józefa  Piłsudskiego  z Rzeszowa.  

Szkoleniowcy przedstawili historię,  działalność, sposób organizacji swojej jednostki.  Zaprezentowali filmy dotyczące prowadzonych przez nich działań.  Następnie odbyły się zajęcia praktyczne. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z budową, rodzajami  oraz zasadami działania broni używanej przez członków drużyny.  Każdy z nich nauczył się składać oraz rozkładać karabinki.  Poznali również postawy strzeleckie, obowiązujące umundurowanie oraz elementy wyposażenia każdego ze szkoleniowców. Młodzież miała okazję poznać budowę, obsługę oraz sposoby nawiązywania łączności poprzez radiotelefony. Kandydaci do „Strzelca” zostali również wstępnie przeszkoleni w zakresie musztry.

W spotkaniu uczestniczyli również członkowie Specjalnej Grupy Operacji Taktycznych z Torunia, którzy w toruńskim „Strzelcu” mają pełnić funkcje instruktorów. 

Materiał dotyczący sobotniego spotkania ukaże się na antenie Telewizji Trwam.

Młodzież i instruktorzy maja niewiele czasu, aby przygotować się do pierwszego ważnego dla toruńskiej drużyny wydarzenia– tj. uroczystego zaprzysiężenia, które odbyć się ma 7 marca w Rzeszowie.

Spotkanie to zainicjowało szerszą współpracę pomiędzy Kujawsko-Pomorską Wojewódzką Komendą OHP w TV Trwam. Dzięki niej na antenie Telewizji Trwam Wojewódzka Komenda będzie miała możliwość promowania swojej działalności. Najbliższym wspólnym przedsięwzięciem będzie rekrutacja do jednostek opiekuńczo-wychowawczych na rok szkolny 2017/2018.

strz1 Spotkanie prowadzili szkoleniowcy  ze Związku Strzeleckiego  "Strzelec"  im. Józefa  Piłsudskiego  z Rzeszowa. 
strz2 Do jednostki zrekrutowano młodzież toruńskiego hufca.
STRZ5 Uczestnik hufca udziela wywiadu Telewizji Trwam.
strz4 Zajęcia praktyczne z budowy i zastosowania broni.
strz6 Młodzież miała okazję nauczyć się składać oraz rozkładać karabinki.
strz9 Uczestnicy poznali umundurowanie oraz elementy wyposażenia każdego ze szkoleniowców.
strz10 Praktyczne ćwiczenia z radiotelefonami.
strz11 Podczas musztry.
   
   

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007