OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

Z WIZYTĄ U STAŻYSTÓW PROJEKTU „OSP-YEI”

20 lutego br. koordynator lokalny projektu „Obudź swój potencjał-YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w Radziejowie odwiedził stażystów w zakładach pracy, w których odbywają staże zawodowe.

Staże zawodowe odbywane u różnych pracodawców w wybranych zawodach będą trwają 3 miesiące. Przed ich rozpoczęciem opracowywano właściwe programy stażu. Podczas realizacji staży beneficjenci poszerzą wiedzę zdobytą podczas kursów zawodowych realizowanych w ramach projektu oraz rozwiną umiejętności wykorzystania jej w praktyce. Ponadto poznają zasady organizacji i mechanizm funkcjonowania zakładów pracy, a także zdobędą doświadczenie zawodowe. Każdemu stażyście przydzielony został opiekun, który udziela wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań.

Uczestnicy projektu „OSP-YEI” odbywają staże w zawodach: kelner-barman-barista, operator koparko-ładowarki, magazynier z obsługą wózków jezdniowych, pracownik administracyjno-biurowy ze specjalizacją kadry i płace i obsługą programów komputerowych, kucharz z elementami cateringu i organizacją przyjęć okolicznościowych. Chęć przyjęcia na staż zawodowy wykazały firmy z terenu powiatu radziejowskiego i włocławskiego. Pracodawcy, którzy przyjęli uczestników na staż zawodowy w ramach projektu otrzymali środki na zakup wyposażenia stanowiska pracy przyjętego stażysty.

STAZ1 Beneficjent projektu na stanowisku magazynier z obsługą wózków jezdniowych.
STAZ2 Beneficjent projektu podczas odbywania stażu na stanowisku kelner-barman-barista.
   

 

obudz

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007