OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

GRUPOWE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W NAKLE

W dniach 14 i 15 lutego 2018  roku w Ośrodku Kształcenia Zawodowego KURSAL uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI”  realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych wzięli udział w pierwszej części warsztatów psychologicznych.

Podczas spotkania poruszono wiele tematów ważnych dla młodzieży, między innymi o komunikacji, asertywności, samoocenie, samoświadomości, a także o zagadnieniach związanych ze stresem i sposobami radzenia sobie z nim. Młodzież miała okazję zapoznać się także z informacjami na temat organizacji czasu i wyznaczania sobie celów. W trakcie zajęć przeprowadzone zostały różnorodne ćwiczenia zarówno indywidualne, jak i grupowe. Dodatkowo dla połowy uczestników zajęć grupowych przewidziane jest indywidualne wsparcie psychologiczne, którego głównym celem jest pomoc w rozwiązywaniu osobistych problemów uczestników związanych np. z trudną sytuacją rodzinną, agresją, konfliktami z grupą rówieśniczą, uzależnieniami, barierami w kontaktach społecznych, niską samooceną oraz motywacją do podejmowania konstruktywnych działań.

GRP2 Uczestnicy warsztatów w trakcie pracy w grupach
   
   

 

GWARANCJE

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007