OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

ZIMOWE DZIAŁANIA WE WŁOCŁAWSKIM CENTRUM

W jednostkach Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Włocławku w ramach Akcji Zima odbyła się realizacja programów i przedsięwzięć dla dzieci i młodzieży.

W gimnazjum w Kowalu realizowany był program „Zawodowe ferie” dla uczniów klas trzecich. Doradca zawodowy przeprowadziła z młodzieżą test określający ich preferencje zawodowe. Omówiła ścieżki kształcenia w wybranych przez uczestników zawodach. Gimnazjaliści poprzez zajęcia uświadomili sobie, jak ważny jest wybór szkoły ponadgimnazjalnej, który będzie rzutował na ich dalszy rozwój zawodowy. Specjalista ds. rozwoju zawodowego poprzez test samooceny umożliwiła określić młodzieży swoje typy osobowości, oraz czy wymarzone przez nich zawody są zgodne z ich cechami osobowości.

W Dobrzyńskim Domu Kultury „Żak” specjalista ds. rozwoju zawodowego w ramach programu „Zawody przyszłości”, przeprowadziła z dziećmi pogadankę na temat zawodów, jakie chcieliby wykonywać w przyszłości oraz ćwiczenia z komunikacji niewerbalnej. Doradca zawodowy z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w formie gier i zabaw zaprezentował świat zawodów. Program uświetniło spotkanie z policjantem. Tematem spotkania było przede wszystkim bezpieczeństwo. Uczestnicy dowiedzieli się jakie cechy i umiejętności trzeba posiadać, aby móc zostać policjantem oraz jaka ścieżka kształcenia jest niezbędna, żeby wykonywać ten trudny i odpowiedzialny zawód. Policjant zaprezentował narzędzia swojej pracy oraz omówił jej charakterystykę. Zachęcał uczestników do wyboru tego zawodu. Na zakończenie programu odbył się konkurs plastyczny pt. „Zawody przyszłości”. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz upominki.

Radziejowskie Centrum Kariery realizowało przedsięwzięcia w ramach akcji Zima OHP dla dzieci i młodzieży pt: „Sukces zaczyna się od marzeń”.  Zajęcia odbywały się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Radziejowie i Wiejskim Centrum Kultury w Bytoniu. Zajęcia miały na celu umilić czas wolny od szkoły gdzie podczas zabaw, gier, ćwiczeń uczestnicy spotkań poznawali świat zawodów jaki nas otacza.  Dzieci i młodzież przedstawiała swoje marzenia dotyczące zawodów jakie będą wykonywać w przyszłości. Dzięki grom, zabawom i zadaniom jakie przygotowała kadra Młodzieżowego Centrum Kariery uczestnicy bliżej poznali zawody, czynności i rekwizyty z nimi związane. Poprzez zabawę rozwijano świadomość dzieci i młodzieży na temat zawodów jakie nas otaczają. Za chętny i aktywny udział w zajęciach pt: „Sukces zaczyna się od marzeń” wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy wykonane przez MCK w Radziejowie.

Zaproponowana przez nas forma spędzania wolnego czasu cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. 

ZIMW8 Pamiątkowe zdjęcie z dyplomami MCK
ZIMW1 Młodzież rysująca swoje przyszłe zawody.
ZIMW2 Spotkanie z Policjantem.
ZIMW5 Uczestnicy  spotkań podczas zabaw, gier i ćwiczeń.
   
   

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007