OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

AKCJA ZIMA 2019 W MCK INOWROCŁAW

Jak co roku Młodzieżowe Centrum Kariery w Inowrocławiu w okresie ferii zimowych organizowało przedsięwzięcia mające na celu promowanie jednostki oraz aktywizację uczniów i osoby bezrobotne do 25 roku życia. Skupiając się nie tylko na młodzieży uczącej się MCK postawiło na zajęcia grupowe oparte na komunikacji otwartej i szeregu ciekawych ćwiczeń oraz warsztatów.

Akcja Zima rozpoczęła się spotkaniem z uczestnikami 2-3 HP w Inowrocławiu. Pośrednik Pracy Monika Staśkowiak przedstawiła jak wygląda aktualnie sytuacja młodzieży na rynku pracy oraz jakie oferty pracy czekają na młodych ludzi w czasie ferii. Doradca Zawodowy Paulina Porwoł przeprowadziła ciekawe ćwiczenia mające na celu rozwijanie świadomości młodych ludzi na temat swojej przyszłości – nie tylko zawodowej. Młodzież uczestnicząca wykazała się dużym zaangażowaniem w zajęciach.

Tego samego dnia czyli 15.02.2019r, MCK gościło podopieczne Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Dziewcząt w Kruszwicy. Wraz z wychowawcami dziewczęta miały okazję uczestniczyć w zajęciach z doradcą zawodowym, na których szeroko została omówiona kwestia planowania przyszłości i kariery zawodowej. Na koniec zajęć przeprowadzono quiz zawodoznawczy, w trakcie którego podopieczni MOW-u mogli poszerzyć swoja wiedzę na temat ginących oraz nowopowstałych zawodów. Wszystkie uczestniczki quizu otrzymały drobne upominki.

W dniu 17 lutego 2019r Młodzieżowe Centrum Kariery ponownie zorganizowało spotkanie z uczestnikami 2-3 HP w Inowrocławiu. W warsztatach „Poznaj swoje mocne strony” Doradca Zawodowy omówiła ważne kwestie dotyczące osobowości i predyspozycji, które są niezbędne w byciu aktywnym zawodowo. Wspólnie z wychowawcami Hufca Pracy przeprowadzono konkurs wśród uczestników, który opierał się na wiedzy zawodoznawczej.

W drugim tygodniu Akcji Zima w MCK. specjalista ds. zezwoju zawodowego przeprowadziła warsztaty z ustalania hierarchii wartości życiowych. Warsztaty „Praca-przykry obowiązek, czy czysta przyjemność” spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników.

W środę osoby zainteresowane podjęciem pracy krótkoterminowej miały okazję wziąć udział w giełdzie pracy, podczas której przedstawiciel Firmy Flex HR z Torunia prowadził nabór na stanowisko magazyniera w lokalnej fabryce.

Na zakończenie ferii i Akcji Zima zaproszono do MCK podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Inowrocławiu. Warsztaty pad nazwą „Pokonaj strach i pokochaj wystąpienia publiczne” zostały przez uczestników odebrane bardzo entuzjastycznie. Młodzież wzięła udział w szeregu kreatywnych ćwiczeń mających na celu rozbudzenie w uczestnikach pasji do wystąpień publicznych oraz motywacji do wyrażania siebie poprzez słowa, gesty, sztukę i inne formy aktywności.

Inicjatywy Akcja Zima cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży. Akcje tego typu są potrzebne, aby rozpowszechniać ofertę MCK w Inowrocławiu, służy młodzieży i pokazuje im możliwości edukacyjno - zawodowe jakie stwarza im nasz region i lokalny rynek pracy.

akzin6 akzin1
akzin2 akzin3
akzin4 akzin5

 

 

Autor artykułu- Monika Staśkowiak- pośrednik pracy- stażysta MCK Inowrocław

Autor zdjęć- Monika Staśkowiak- pośrednik pracy- stażysta MCK Inowrocław

 

 

FOT.MCK1 – Doradca Zawodowy przeprowadza ćwiczenia z uczestnikami 2-3 HP w Inowrocławiu

FOT.MCK2 – Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego prowadzi zajęcia z podopiecznymi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla dziewcząt w Kruszwicy

FOT.MCK3 - Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego rozdaje upominki podopiecznym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla dziewcząt w Kruszwicy

FOT.MCK4 - Doradca Zawodowy prowadzi zajęcia z podopiecznymi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla dziewcząt w Kruszwicy

FOT.MCK5 – Pracodawca z Torunia omawia ofertę pracy w trakcie środowej giełdy pracy

FOT.MCK6 - Doradca Zawodowy prowadzi zajęcia z uczestnikami 2-3 HP w Inowrocławiu

FOT.MCK7 - Doradca Zawodowy wręcza ufundowaną przez wychowawców 2-3 HP nagrodę zwycięscy konkursu

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007