OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

„DOBRY START” Z CEiPM W TORUNIU

Wraz z pierwszym dniem ferii zimowych 12 lutego 2018 roku CEiPM w Toruniu rozpoczęło realizację autorskiego programu rynku pracy pn. „Dobry start – czyli jak zaplanować swoją karierę zawodową”.

Celem głównym programu jest przygotowanie młodych osób do prawidłowego funkcjonowania na rynku pracy, ich aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji miękkich niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Ponadto, w trakcie zajęć omówione zostaną zagadnienia mające na celu zapoznanie młodzieży z mechanizmami regulującymi rynek pracy oraz warsztaty w ramach, których zostaną wyposażeni w kompetencje podnoszące poczucie własnej wartości. W ramach programu 13 lutego odbyła się giełda pracy, która dała możliwość spotkania się z rekruterami poszukującymi pracowników dla największych toruńskich firm przemysłowych. Giełda Pracy skierowana była zarówno do osób z doświadczeniem na różnych stanowiskach, ale także osób, którzy dopiero będą stawiać pierwsze kroki na rynku pracy. Spotkanie było atrakcyjną formą poszukiwania pracowników szczególnie dla tych firm, które potrzebują w jednym czasie wielu pracowników. Elementami każdej giełdy jest przedstawienie warunków zatrudnienia, proponowanego wynagrodzenia, zakresu obowiązków oraz specyfiki pracy na danym stanowisku. Każdy z uczestników giełdy pracy otrzymał niezbędne materiały informacyjne. Na koniec pośrednik pracy Młodzieżowego Biura Pracy w Toruniu poinformowała zgromadzonych o dostępnych ofertach pracy krajowej i zagranicznej. Kolejne dni programu przewidują kolejne zajęcia z kadrą doradczą MCIZ oraz  trenerami motywacyjnymi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Toruniu.

Realizowany program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodzieży i w marcu 2018 r. planowana jest jego kolejna edycja.

dob2 Specjalista ds. programów podczas otwarcia giełdy pracy
dob1 Uczestnicy programu podczas ćwiczeń integracyjnych
dob3 Zaproszeni przedstawiciele agencji zatrudnienia GP People z Torunia
dob4 Młodzież w trakcie zajęć z doradcą zawodowym
dob5 Warsztaty z tworzenia dokumentów aplikacyjnych
dob6 Uczestnicy giełdy oraz rekruterzy  podczas prezentacji ofert pracy.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007