Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

WIZYTA SENATORA RP

W dniu 3 marca 2016 roku Kujawsko-Pomorską Wojewódzką Komendę OHP w Toruniu odwiedził senator  RP Andrzej Mioduszewski.

Senator został zaproszony przez Wojewódzkiego Komendanta OHP  Małgorzatę Taranowicz. Wojewódzki Komendant zapoznał senatora ze strukturą i działalnością Ochotniczych Hufców Pracy. Tematem spotkania była również organizacja „Europejskiego Dnia Pracy on-line”.

Senator odwiedził pracowników Wojewódzkiej Komendy, Centrum Edukacji i Pracy oraz Środowiskowego Hufca Pracy w Toruniu.  Rozmowy dotyczyły zakresu działania i zadań stojących przed OHP.

Zadeklarował swoją pomoc i wsparcie dla działalności Ochotniczych Hufców Pracy oraz wyraził uznanie dla działań realizowanych przez OHP w wojewódzkie kujawsko-pomorskim.

SEN1 Podczas wizyty Senatora w WK OHP. Od lewej: Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Michał Krzemkowski, Senator RP Andrzej Mioduszewski, Wojewódzki Komendant Ochotniczych Hufców Pracy Małgorzata Taranowicz, Główny Księgowy Marek Wysocki.

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007