OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

GRUPOWE WARSZTATY Z PSYCHOLOGIEM W INOWROCŁAWIU

Dnia  12 lutego 2018 roku rozpoczęły się grupowe zajęcia z zakresu wsparcia psychologicznego w ramach realizowanego przez Młodzieżowe Centrum Kariery oraz Hufiec Pracy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”.

W zajęciach udział biorą dwie grupy uczestników. Grupowe wsparcie psychologiczne polega przede wszystkim na wzmocnieniu kompetencji społecznych uczestników oraz na zbudowaniu poprawnych relacji w grupie. Ponadto uczestnicy spotkania dowiedzieli się czym jest motywacja, asertywność oraz jak wyznaczać i realizować założone cele.  W ramach wsparcia przewidziano również spotkania indywidualne z młodzieżą, która najbardziej tego potrzebuje. W harmonogramie zaplanowano także zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży, które również poprowadzi psycholog. Spotkania te stanowić będą odpowiedź na problemy z jakimi zmagają się młodzi ludzie. Zajęcia mają na celu uświadomienie młodzieży jaką poważną chorobą jest depresja, jak się ją diagnozuje, ale przede wszystkim jak jej zapobiegać i gdzie szukać pomocy.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

grup2 Zajęcia grupowe z grupą 2-3 HP w Inowrocławiu.
grup1 Pani psycholog podczas zajęć grupowych z grupą MCK w Inowrocławiu.

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007