Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

ZIMA WE WŁOCŁAWSKIM CENTRUM

W dniach od 1 do 7 lutego br. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży  oraz podległe jednostki zorganizowały w okresie ferii zimowych szereg przedsięwzięć adresowanych  dla dzieci i  młodzieży.

Pierwszym z nich był program pn. „ Zawody przyszłości” realizowany w Dobrzyniu n/Wisłą. Program ten miał na celu zapoznanie uczestników z otaczającymi nas zawodami, a w szczególności omówienie pracy policji, wodnego pogotowia ratunkowego oraz tresera zwierząt. Wprowadzeniem do spotkań z przedstawicielami zawodów były zajęcia ze specjalistą ds. rozwoju zawodowego i doradcą zawodowym na temat zawodów, które  chcieliby wykonywać w przyszłości  Specyfikę pracy tresera zwierząt omówiła uczestnikom Pani Ewa Leśniewska, która prowadzi psią szkołę „Super Pies”. Pani Ewa razem ze swoimi dwoma kotami zaprezentowała sztuczki jakie potrafią wykonywać jej pupile. Wielką  atrakcją była skóra zgubiona przez pająka oraz sam pająk, który wędrowała po ręku Pani Ewy. Uczestnicy dowiedzieli się wielu ciekawostek o życiu zwierząt oraz o tym, jak należy zachowywać się w różnych sytuacjach, kiedy napotkamy na swojej drodze zwierzęta.    Drugim zaproszonym gościem był funkcjonariusz policji z wydziału kryminalnego, który zajmuje się badaniem śladów. Zaprezentował narzędzia swojej pracy oraz omówił jej charakterystykę. Na koniec spotkania każdy zrobił pamiątkowe odciski swoich palców. Natomiast ratownicy wodni  z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego mówili o bezpieczeństwie, jakie należy zachować podczas ferii zimowych, jakie służby powinno się  powiadomić w sytuacjach kryzysowych, zaprezentowali również w jaki sposób udziela się pierwszej pomocy.

Na zakończenie programu młodzież i dzieci z Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak” wzięli udział w konkursie plastycznym pt. „Zawody przyszłości”, każdy z uczestników przedstawił rysunek, na którym  wykonuje swój zawód w przyszłości. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz upominki pozyskane od sponsorów.

Kolejnym przedsięwzięciami w ramach Akcji „Zima OHP” zrealizowanym przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Radziejowie był program pt. „Nie trać czasu w ferie”, którego uczestnikami była młodzież szkół  ponadgimnazjalnych. Podczas dwudniowych spotkań uczestnicy poznali swoje zainteresowania i predyspozycje zawodowe, określili mocne i słabe strony oraz omówili prawa, jakimi rządzi się obecny rynek pracy. Spotkania miały na celu uświadomienie młodzieży, jak należy kształtować i wpływać na własną ścieżkę kariery. Na zakończenie spotkania przeprowadzony został konkurs promujący ECAM podczas, którego młodzież tworzyła plakat promujący Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży. Natomiast w Wiejskim Centrum Kultury i Bibliotece  Publicznej w Bytoniu  zajęcia miały charakter edukacyjno-zabawowy, które przeprowadziła Monika Czyżewska. Poprzez gry, kalambury, zagadki, uczestnicy spotkania zapoznali się ze światem zawodów. Podczas pogadanki młodzież i dzieci opowiadały kim są ich rodzice, i kim oni sami chcą zostać w przyszłości i dlaczego.

Na zakończenie spotkania przeprowadzono konkurs podsumowujący zajęcia o znajomości zawodów. Uczestnicy za aktywny udział w przedsięwzięciu otrzymali gadżety od MCK oraz pamiątkowe dyplomy.

zimw3 Ratownicy WOPR prezentujący udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
zimw1 Treserka zwierząt prezentująca umiejętności kota.
zimw2 Funkcjonariusz policji podczas prezentowania techniki brania odcisków palców.
zimw4 Doradca zawodowy  oraz
zimw5 pośrednik pracy MCK w Radziejowie podczas prowadzenia zajęć.
   

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007