OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

KONKURS WIEDZY O ZDROWEJ ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU

We wtorek 13 marca 2018 r. uczestnicy włocławskiego Hufca Pracy, będący jednocześnie uczniami Zespołu Szkół WSO „Cogito” wzięli udział w konkursie wiedzy o zdrowej żywności i żywieniu.

Racjonalne żywienie jest jednym z istotnych czynników determinujących stan zdrowia społeczeństwa, jego pomyślność i aktywność zawodową. Dlatego wychowawca z Hufca Paulina Krupińska i Pani Beata Cisek – nauczyciel przedmiotów zawodowych postanowiły sprawdzić wiedzą młodzieży na temat zdrowej żywności i żywienia. Przedsięwzięcie to było skierowane do uczestników klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej – młodzieży odbywającej przygotowanie zawodowe w zawodzie kucharz.

Najlepszą wiedzą na temat zdrowej żywności i żywienia wykazała się Sylwia Bulińska, drugie miejsce po miejsce zajął po zaciętej dogrywce Filip Lewandowski natomiast trzecie miejsce Jakub Ułanowski. Laureaci konkursu uhonorowani zostali nagrodami oraz dyplomami.

Celem konkursu było sprawdzenie wiedzy młodzieży na temat prawidłowego żywienia, kształtowanie pozytywnych przyzwyczajeń spożywania zdrowych produktów spożywczych oraz zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.

KWZ 1 Uczestnicy, którzy wykazali się najlepszą wiedzą w konkursie wraz z komisją konkursową
KWZ 2 Uczestnicy w dogrywce o 2 i 3 miejsce, którzy w pierwszym etapie konkursu zajęli jednakową ilość punktów

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007