OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

KSZTAŁCENIE MŁODZIEŻY W POWIECIE RADZIEJOWSKIM

13 marca 2018 r. Młodzieżowe Centrum Kariery w Radziejowie zostało zaproszone na spotkanie zorganizowane przez Centrum Usług Wspólnych oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Radziejowie dotyczące warunków rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych oraz kierunków kształcenia młodzieży w nowym roku szkolnym.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz władze miasta. W trakcie spotkania dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych przedstawiali ofertę edukacyjną swoich szkół na rok 2018/2019. Ponadto podczas spotkania omawiano zadania PPP w zakresie ukierunkowania uczniów odnośnie wyboru szkoły i zawodu. Pośrednik pracy z radziejowskiego  MCK przedstawiła ofertę usług Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy podkreślając, iż instytucja wspiera system oświaty poprzez aktywizację społeczną i zawodową młodzieży, udzielając porad i informacji o możliwościach kształcenia, szkolenia, zawodach i rynku pracy.

KM 1. Pośrednik pracy z radziejowskiego MCK podczas prezentacji swojej jednostki OHP.

 

 

 

  

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007