OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

POSTAW NA  ZAWÓD – KONFERENCJA WE WŁOCŁAWKU

W dniu 26 marca 2019 r.  w sali konferencyjnej Centrum Edukacji i Kultury ZENIT  we Włocławku odbyła się  konferencja pt. „Postaw na zawód”, której organizatorem był włocławski Hufiec Pracy. Współorganizatorzy to CEiK „ZENIT” oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we Włocławku. Szkolnictwo zawodowe jest obecnie jednym z najistotniejszych tematów związanych z edukacją oraz polityką społeczną. Okazuje się, że ponad połowa uczniów klas kończących nie potrafi sprecyzować swoich planów związanych z przyszłością zawodową, a brak wysoko wykwalifikowanych pracowników fizycznych stanowi jeden z problemów współczesnego rynku pracy. Wychodząc na przeciw tym problemom 2-5 Hufiec Pracy we Włocławku podjął inicjatywę promocji szkolnictwa zawodowego organizując konferencję dla młodzieży, która kończy szkołę podstawową czy gimnazjum.

Zainteresowanych tematyką przedsięwzięcia było wielu, o czym świadczył fakt zajętych wszystkich przygotowanych na sali miejsc. Spotkanie rozpoczęła p.o. komendant hufca Pani Ewa Wiśniewska witając wszystkich zgromadzonych, po czym głos zabrali zaproszeni specjaliści.  Prelegentami  konferencji byli: - Pani Jolanta Wastowską – doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji  Zawodowej z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we Włocławku, Pan Jakub Girczyc - przedstawiciel Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości we Włocławku, Pani Anna Jackowska z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku, Pan Andrzej Tyrjan starszy Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy, Pani Paulina Krupińska starszy wychowawca 2-5 Hufca Pracy we Włocławku. Każdy z prelegentów wygłosił ważne aspekty szkolnictwa zawodowego z punktu działalności instytucji, którą prezentował.

Kształcenie i szkolenie zawodowe zapewnia ludziom praktyczne i przekazywalne umiejętności, wiadomości i kompetencje, które są potrzebne na rynku pracy, oraz zdolność do uczestniczenia w szeroko pojętym życiu społecznym. Prelegenci spotkania omawiali jaką rolę powinno spełniać szkolnictwo zawodowe i  jak kształcić ludzi, żeby mieli dobrą pracę a pracodawcy znaleźli odpowiednio wykfalifikowanych pracowników. Konferencja przebiegła zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, a duże skupienie młodzieży potwierdziło znaczenie omawianej tematyki.

PNZ 1 Wystąpienie p.o. Komendanta 2-5 HP - Ewy Wiśniewskiej
PNZ 2 Uczestnicy konferencji
PNZ 4 Wystąpienie  - St wychowawcy - Pauliny Krupińskiej
PNZ 3 Wystąpienie przedstawiciela Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości we Włocławku - Jakuba Girczyca
PNZ 5 Wystąpienie gospodarza spotkania Pana Ryszarda Girczyca – Dyrektora CEiK „ZENIT” we Włocławku

 

 

 

 


 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007