OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

PROMOCJA OHP NA TARGACH W KCYNI

 26 marca br. w Kcyni odbyły się Targi Pracy i Edukacji. Impreza zorganizowana była przez bydgoskie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, 2-2 Hufiec Pracy w Bydgoszczy, Młodzieżowe Centrum Kariery w Nakle oraz Zespół Szkół Technicznych w Kcyni. Młodzież odwiedzająca targi mogła zapoznać się m.in. z ofertą służb mundurowych – Policji, Służby Więziennej i Wojsk Obrony Terytorialnej oraz jednostek OHP.

Wśród osób odwiedzających Targi znaczną część stanowili uczniowie szukający ciekawych kierunków nauki, chcący znaleźć pracę lub zdobyć dodatkowe kwalifikacje, a tym samym zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Tym oczekiwaniom wyszli na przeciw pracownicy OHP. Na obszernym stoisku przygotowanym przez kadrę można było skorzystać ze wsparcia w zakresie planowania przyszłości edukacyjno-zawodowej oraz zapoznać się z usługami świadczonymi w tym zakresie. W trakcie targów obyły się zajęcia warsztatowe z doradcami zawodowymi obejmujące pomoc w dokonaniu trafnych decyzji zawodowych. Pośrednicy pracy promowali oferty pracy oraz informowali o możliwości wyjazdów za granicę w ramach sieci EURES. Każdy zainteresowany otrzymał informacje na temat rejestracji, a także sposobach wyboru oferty pracy. Na stoisku poświęconym EURES asystent informowała w jaki sposób bezpiecznie przygotować się do wyjazdu za granicę i z jakich ofert należy korzystać. Do dyspozycji uczestników były materiały i broszury informacyjne dotyczące Unii Europejskiej oraz portalu EURES.

Wychowawca z bydgoskiego hufca zachęcała do skorzystania z oferty edukacyjnej, przedstawiła zasady rekrutacji na nowy rok szkolny, informacje dotyczące funkcjonowania hufca i organizacji praktyk zawodowych. Dodatkowo przeprowadziła zajęcia dla młodzieży nt. organizacji i ergonomii miejsca nauki i pracy.

Targi były doskonałą okazją do prezentacji obecnego kierunku działań Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie wsparcia młodzieży wchodzącej na rynek pracy oraz promocji realizowanego przez OHP projektu „Od Szkolenia do Zatrudnienia” obejmującego m.in. bezpłatne kursy zawodowe, szkolenia ogólnorozwojowe i staż zawodowy.

TK 1 Kadra 2-2 HP Bydgoszcz, CEiPM Bydgoszcz oraz MCK Nakło
TK 2 Uczestnicy Tragów
TK 3 Prezentacja oferty Komendy Powiatowej Policji w Nakle
TK 4 Zajęcia z doradcą zawodowym MCIZ
TK 5 Zajęcia z doradcą zawodowym z MCK Nakło
TK 6 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej
TK 7 Stoisko OHP
TK 8 Warsztaty z wychowawcą 2-2 Hufca Pracy w Bydgoszczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007