OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

TARGI EDUKACJI I PRACY W ŚWIECIU
17 marca 2016 roku pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Świeciu wraz z doradcą zawodowym Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Bydgoszczy oraz pośrednikiem pracy PPP - Nowe promowali usługi rynku pracy na VIII Świeckich Targach Edukacji i Pracy.

Wydarzenie zorganizowane pod patronatem Burmistrza Miasta Świecie były skierowane zarówno do uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych jak również osób poszukujących pracy z powiatu świeckiego. Podczas imprezy edukacyjnej uczestnicy mieli okazję zapoznać się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i uczelni wyższych oraz instytucji rynku pracy.

W trakcie targów ofertę i wsparcie skierowane do młodych osób prezentowała również kadra Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy. Stanowisko Młodzieżowego Centrum Kariery w Świeciu cieszyło się sporym zainteresowaniem. Dzięki poradom i informacjom udzielonym przez pośrednika pracy i specjalistę ds. rozwoju zawodowego młodzież miała okazję dowiedzieć się między innymi o aktualnych ofertach pracy tymczasowej oraz planowanych kursach zawodowych. Porady świadczyli również doradca zawodowy z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Bydgoszczy oraz pośrednik pracy z punktu PPP w Nowem. Uczestnicy targów mieli okazję otrzymać bezpłatne materiały dotyczące wsparcia ze strony OHP oraz wypełnić ankietę poszukującego pracy.

TPS 1 Specjalista ds. rozwoju zawodowego podczas udzielania informacji o szkoleniach.
TPS 2  Pośrednik pracy przedstawiała aktualne oferty pracy.
TPS 3 Kadra reprezentująca CEiPM Bydgoszcz podczas VIII Świeckich Targów Edukacji i Pracy
TPS  4 Pośrednik Pracy z PPP Nowe zachęcał do pracy krótkoterminowej.

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007