OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

WŁOCŁAWSKIE TARGI SZKÓŁ PRACY I RZEMIOSŁA

23 i 24 marca 2017 roku we Włocławku odbyły się VIII Targi Szkół Pracy i Rzemiosła. Honorowy patronat nad Targami objął Prezydent Miasta Włocławka Marek Wojtkowski, zaś głównymi organizatorami byli:  Urząd Miasta Włocławka, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Cech Rzemiosł Różnych oraz Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku.

Gośćmi przedsięwzięcia byli  min. Senator RP Józef Łyczak, Prezydent Miasta Włocławka Marek Wojtkowski, Zastępca Prezydenta  ds. Edukacji i Spraw Społecznych Barbara Moraczewska, Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty w Bydgoszczy Maria Mazurkiewicz,  Wiceprezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, Sekretarz Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy Franciszek Bladowski, Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Bogusława Szewczyk Modrzejewska, Przewodnicząca Komisji Edukacji przy Radzie Miasta Włocławek Agnieszka Chmielewska, Radny Rady Miasta Włocławka Jarosław Chmielewski, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Grażyna Troszczyńska, Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta we  Włocławku Agnieszka Białopiotrowicz, Prezes Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego Krzysztof Buszko, Kapelan Rzemiosła Włocławskiego Ks. Kanonik Marcin Filas. Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Toruniu  reprezentował Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Michał Krzemkowski. Nie zabrakło, także przedstawicieli wielu instytucji, rektorów wyższych uczelni, dyrektorów szkół.

Głównym celem Targów było zapoznanie młodzieży z różnorodną ofertą edukacyjną, którą prezentowało ok. 40 szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i wyższych, jak również przedstawienie im ofert pracy. W pierwszym dniu oferta edukacyjna skierowana była do uczniów ostatnich klas gimnazjalnych. Prezentowały się szkoły ponadgimnazjalne z terenu Włocławka. Szkoły w różnorodny i barwny sposób zachęcały gimnazjalistów do skorzystania ze swojej oferty edukacyjnej. Wystawcy oprócz ulotek i folderów przygotowali prezentacje multimedialne z największymi osiągnięciami szkoły. Nie zabrakło także smakołyków kulinarnych, którymi kuszono uczestników targów. Wśród wystawców, bardzo interesującą i barwną ofertę edukacyjną przedstawił  Hufiec Pracy z Włocławka. Na stoisku Hufca  nie tylko prezentowana była oferta edukacyjna, ale także znalazły się prace plastyczne i rękodzieła wykonane przez uczestników hufca.

W drugim dniu prezentowały się uczelnie wyższe i szkoły policealne z Włocławka. Swoje stoiska wystawili, również pracodawcy, rzemieślnicy oraz  Powiatowy Urząd Pracy z Włocławka. Były to oferty pracy min. usługach, transporcie, handlu, produkcji , administracji, budownictwie, leśnictwie, przetwórstwie owocowo- warzywnym. Młodzieżowe Biuro Pracy z Włocławka, Punkt Pośrednictwa Pracy z Lipna oraz Młodzieżowe Centrum Kariery z Radziejowa przygotowały dla młodzieży do 25 roku życia  ofert pracy stałej, krótkoterminowej i sezonowej. Podczas targów 80 pracodawców zaprezentowało ok. 700 ofert pracy. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko  Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, na którym swoje usługi świadczyli pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści ds. rozwoju zawodowego. Targom towarzyszyły pokazy samoobrony prezentowane przez wystawcę – firma Delta. Targi cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony młodzieży, ok. 4500 tysiąca młodych ludzi, osób bezrobotnych i poszukujący6ch pracy w tych dniach skierowało swoje kroki do włocławskiej Hali Mistrzów.

TARG1 Komitet organizacyjny podczas otwarcia I Dnia Targów.
TARG3 Młodzież szkół gimnazjalnych podczas odwiedzania stoisk.
TARG4 Otwarcie II Dnia Targów.
TARG5 Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Toruniu p. Michał Krzemkowski (czwarty od lewej) wraz z kadrą CEiPM we Włocławku.
TARG6 Osoby bezrobotne i poszukujące pracy odwiedzające stoiska podmiotów gospodarczych.
TARG 7 Stoisko CEiPM we Włocławku cieszyło się dużym zainteresowaniem.
TARG9 Stoisko włocławskiego hufca Pracy.
TARG 8 Barwne stoisko Hufca Pracy we Włocławku.

 

 

  

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007