OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

WYBÓR SZKOŁY Z MCK W INOWROCŁAWIU

Dnia 5 marca 2018 r. Młodzieżowe Centrum Kariery w Inowrocławiu przeprowadziło spotkanie z uczniami w miejscowym Gimnazjum. Spotkanie na zaproszenie pedagog miało na celu przedstawienie młodzieży możliwości dalszego kształcenia na terenie Inowrocławia. Doradca zawodowy omówiła typy oraz możliwe profile kształcenia. Podczas prezentacji duży nacisk kładziono na podejmowanie samodzielnych i świadomych decyzji, gdyż już na tym etapie mają one znaczący wpływ na przebieg dalszej drogi edukacyjno-zawodowej ucznia. Młodzież biorąca udział w spotkaniu wykazywała duże zainteresowanie tematem, a przede wszystkim tzw. zawodami przyszłości. Prowadząca spotkanie, odpowiadając na potrzeby młodzieży, przedstawiła i omówiła zawody deficytowe oraz nadwyżkowe na terenie powiatu inowrocławskiego. Największym zainteresowaniem cieszył się zawód spedytora i logistyka.

Na koniec spotkania młodzież została poinformowana o zbliżających się terminach dni otwartych w miejscowych szkołach średnich, a także o możliwości skorzystania z indywidualnego wsparcia doradcy zawodowego MCK w Inowrocławiu.

WSI1 Doradca zawodowy podczas spotkania z młodzieżą Gimnazjum w Inowrocławiu.

  

 

 

 

 

 

 

 


 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007