Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

AKTYWNI ZAWODOWO

W dniach 15 i 22 marca Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Włocławku było organizatorem program „Aktywni zawodowo”. Uczestnikami były osoby bezrobotne, korzystające z pomocy społecznej w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej w Kowalu i Lubieniu Kujawskim.

Celem programu było zapoznanie osób bezrobotnych z działalnością Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Włocławku oraz zmotywowanie ich do aktywnego poszukiwania pracy. Podczas zajęć z młodzieżą bezrobotną w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej w Kowalu i Lubieniu Kujawskim doradca zawodowy wraz ze specjalistą ds. rozwoju zawodowego zaprezentowali uczestnikom problematykę obecnego rynku pracy oraz zaprezentowane oferty pracy.

Uczestnicy poznali swoje preferencje i predyspozycje zawodowe, które wykorzystają podczas przyszłego zatrudnienia. Uzyskali, również umiejętność poprawnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych. Osoby bezrobotne dowiedziały się o metodach aktywnego poszukiwania pracy. Specjalista ds. rozwoju zawodowego pomogła uczestnikom odkryć ich mocne i słabe strony. Młodzież poznała zasady jakimi należy się kierować podczas rozmowy kwalifikacyjnej, aby móc dać poznać się z jak najlepszej strony.

Przekazane zostały informacje na temat szkolenia w ramach „Ginących zawodów”.

wlo1 Młodzież bezrobotna podczas zajęć ze specjalistą ds. rozwoju zawodowego oraz doradcą zawodowym.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007