OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

AKTYWNI ZAWODOWO

W dniach 24 lutego oraz 15 i 16 marca Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Włocławku było organizatorem program „Aktywni zawodowo”. Uczestnikami były osoby bezrobotne, klienci Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w Kowalu i Tłuchowie.

Celem programu było zapoznanie osób bezrobotnych z działalnością Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Włocławku oraz zmotywowanie ich do aktywnego poszukiwania pracy. Zostały omówione zagadnienia dotyczące aktualnego rynku pracy oraz zaprezentowane oferty pracy.

Podczas zajęć z młodzieżą bezrobotną w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej w Kowalu i Tłuchowie doradca zawodowy wraz ze specjalistą ds. rozwoju zawodowego zaprezentowali problematykę obecnego rynku pracy. Uczestnicy poznali swoje preferencje i predyspozycje zawodowe, które wykorzystają podczas przyszłego zatrudnienia. Uzyskali, również umiejętność poprawnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych. Osoby bezrobotne dowiedziały się o metodach aktywnego poszukiwania pracy. Specjalista ds. rozwoju zawodowego pomogła uczestnikom odkryć ich mocne i słabe strony. Młodzież poznała zasady jakimi należy się kierować podczas rozmowy kwalifikacyjnej, aby móc dać poznać się z jak najlepszej strony.

Ponadto pośrednik pracy z Punku Pośrednictwa Pracy w Lipnie udzieliła informacji dotyczących aktualnych ofert pracy.

Młodzież bezrobotna poprzez zajęcia w ramach programu poszerzyła swoją wiedzę na temat rynku pracy, odkryła i uzyskała nowe umiejętności, które zaowocują w przyszłości podjęciem zatrudnienia.

AKTZ1 Młodzież bezrobotna podczas zajęć ze specjalistą ds. rozwoju zawodowego.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007