OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

AKTYWNY ABSOLWENT NA RYNKU PRACY

27 marca 2017 roku pracownice Młodzieżowego Centrum Kariery w Radziejowie przeprowadziły zajęcia dla uczniów klas maturalnych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce.

Celem spotkania z maturzystami było przedstawienie  propozycji jakimi dysponuje MCK dla osób nieuczących się i poszukujących pracy.

Podczas spotkania pośrednik pracy przedstawiła lokalny rynek pracy oraz aktualne oferty, gdyż właśnie na nim młodzież zamierza pracować w najbliższym czasie. Omówiono bariery z jakimi młodzież spotyka się wkraczając na rynek pracy oraz sposoby ich pokonywania. Następnie przedstawiono maturzystom najważniejsze metody poszukiwania pracy, m.in. publiczne służby zatrudnienia, agencje pracy, ogłoszenia w prasie i internecie, kontakt bezpośredni z pracodawcą, networking-sieć kontaktów. Uświadomiono im, iż do czasu kiedy rozpoczną studia mają najdłuższe wakacje, które mogą wykorzystać na podjęcie pracy i zdobywanie doświadczenia zawodowego.

Na zakończenie spotkania zachęcano maturzystów do dalszego korzystania z usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego Młodzieżowego Centrum Kariery w Radziejowie. Poinformowano młodzież o możliwościach skorzystania z udziału w szkoleniach realizowanych przez jednostki OHP oraz EURES- ofertach pracy zagranicznej.

akt1 Pośrednik pracy omawia rynek pracy.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007