OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

SZKOLENIE W TORUŃSKIM ARESZCIE ŚLEDCZYM

W dniach od 12 do 16 marca 2018 r. w Areszcie Śledczym w Toruniu miał miejsce cykl szkoleń dotyczących aktywnego poszukiwania pracy, skierowanych do osób osadzonych w areszcie. Prowadzone przez specjalistę ds. rozwoju zawodowego CEiPM w Toruniu zajęcia odbyły się w ramach długofalowej współpracy pomiędzy Aresztem Śledczym w Toruniu oraz toruńskim CEiPM.

Podczas warsztatów uczestnicy poznali różne formy zatrudnienia, tworzyli własne dokumenty aplikacyjne, a także zapoznali się z zasadami właściwego przygotowania oraz zachowania się na rozmowie kwalifikacyjnej. Słuchacze zdobyli także wiedzę z zakresu umiejętnego poruszania się na rynku pracy, znajdowania właściwych dla siebie ofert pracy, a także opracowywali plan poszukiwania odpowiedniego zatrudnienia. Istotnym elementem toruńskich szkoleń była także analiza barier jakie napotykają na swej drodze osoby poszukujące pracy oraz nauka umiejętności asertywnego zachowania się w trudnych sytuacjach zawodowych.

Uczestnicy wykazywali duże zainteresowanie poszczególnymi tematami warsztatów, a zwłaszcza aktualnymi przepisami prawnymi obowiązującymi na rynku pracy. Prowadzący szkolenia specjalista ds. rozwoju zawodowego CEiPM w Toruniu wyjaśniał wszystkie nurtujące słuchaczy kwestie, a także zaprezentował aktualną ofertę toruńskiego CEiPM w zakresie rynku pracy. Słuchacze zdobyli wiedzę na temat możliwości skorzystania z ofert pracy, szkoleń oraz porad doradców zawodowych.

 

areszt Warsztaty dla podopiecznych toruńskiego aresztu to stały element współpracy tej instytucji z CEiPM w Toruniu.

     

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007