OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

BRODNICKIE TARGI EDUKACJI I PRACY

Dnia 27 marca 2018 roku na hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy odbyły się Brodnickie Targi Edukacji i Pracy „Wybierz swój zawód już dziś”, których organizatorem było Młodzieżowe Centrum Kariery, Punkt Pośrednictwa Pracy oraz Hufiec Pracy OHP w Brodnicy. Współorganizatorem targów było I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy.

Uroczystego otwarcia targów dokonali wspólnie Małgorzata Taranowicz Wojewódzki Komendant OHP i Beata Polkowska Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Toruniu. Wśród gości znaleźli się m.in. Wicekurator Kujawsko-Pomorski – Maria Mazurkiewicz, Starosta Brodnicki – Piotr Boiński, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego – Stanisław Czajkowski, Przewodniczący Rady Miejskiej – Roman Pawlak,  Kierownik Biura Oświaty Urzędu Miejskiego – Anna Kupczyk, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – Jacek Gniadkowski, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego – Wiesław Łupina oraz pedagodzy i nauczyciele lokalnych szkół.

W Brodnickich Targach Edukacji i Pracy wzięło udział około 50 wystawców oraz uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z powiatu brodnickiego, a także osoby bezrobotne i poszukujące pracy (łącznie około 1200 osób).

W targach uczestniczyli przedstawiciele najważniejszych uczelni z Torunia, Warszawy,  Bydgoszczy, Gdańska, Gdyni, Grudziądza, Olsztyna, Elbląga, Płocka, Włocławka, Brodnicy, którzy przedstawili informacje na temat proponowanych kierunków kształcenia oraz warunków rekrutacji na poszczególne wydziały. Swoją ofertę edukacyjną i szkoleniową prezentowały także szkoły policealne z regionu. Nie zabrakło również różnych firm i instytucji z powiatu brodnickiego prezentujących profil swojej działalności oraz aktualne oferty pracy. Brodnickie zakłady pracy reprezentowali: Sits Sp. z o.o. z Brodnicy, Cofresco Sp. z o.o. Manufacturing Sp. z  z Brodnicy, Gotec Polska z Jastrzębia, DOKO z Brodnicy, PTTK Bachotek, Restauracja McDonalds z Brodnicy, PZU SA z Brodnicy, Market DINO Polska, Bank Zachodni WBK z Brodnicy Agencja Pracy Randstad z Torunia, Agencja Pracy Flex HR z Toruniu, Promedica 24 z Torunia, Telmon z Torunia, Sanpro z Bydgoszczy, Interkadra z Torunia Avon oraz Powiatowy Urząd Pracy, Wojskowa Komenda Uzupełnień i Komenda Powiatowa Policji z Brodnicy. Również Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Fundacja Przedsiębiorczości SYNERGIA wystawili swoje stoisko.

Stoisko Ochotniczych Hufców Pracy cieszyło się dużym zainteresowaniem i było chętnie odwiedzane przez młodzież uczącą się i poszukującą pracy. Doradca zawodowy Grażyna Moszczyńska przedstawiała szeroki zakres usług Młodzieżowego Centrum Kariery, Joanna Traczykowska pośrednik pracy z Punktu Pośrednictwa Pracy informowała o możliwości podjęcia zatrudnienia za pośrednictwem biura. Natomiast Iwona Meller i Maryla Sonnenfeld wychowawcy z Hufca Pracy informowały o ofercie edukacyjnej i szkoleniowej swojej jednostki.

Podczas targów odbyły się warsztaty dla młodzieży pt. „Warsztaty języka francuskiego” prowadzona przez wolontariuszkę z Francji oraz „Trening kreatywności” prowadzony przez doradcę zawodowego z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Torunia.

Sponsorami targów byli: Zakład Przetwórstwa Mięsnego Lech Pniewski z Cieląt, Piekarnia Świerkowa Maryla Lewandowska i inni z Brodnicy, Cukiernia MIGO z Górzna, Cukiernia WRZOS z Podgórza.

BRT5 Doradca zawodowy MCK i pośrednik pracy PPP informują o zakresie działalności swoich usług,
BRT1 Uczestnicy targów.
BRT6 Otwarcie Brodnickich Targów Edukacji i Pracy przez Wojewódzkiego Komendanta OHP  Małgorzatę Taranowicz.
BRT8 Promocja kształcenia na poziomie szkoły branżowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy.
BRT10 Wychowawca HP przekazuje materiały promocyjne o naborze na rok 2018/2019.
   

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007