OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

CHEŁMIŃSKA MŁODZIEŻ ROZWIJA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

10 marca 2016 roku Młodzieżowe Centrum Kariery w Chełmnie zakończyło warsztaty  przedsiębiorczości dla uczniów Technikum Rolniczego i Odnawialnych Źródeł Energii z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego Grubnie.

Warsztaty rozwijające i promujące postawy przedsiębiorcze wśród młodzieży uczącej się zostały zrealizowane przez doradcę zawodowego MCK w Chełmnie w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP - jako realizator usług rynku pracy”. Cykl pięciu zajęć grupowych w obejmował tematykę: samozatrudnienia, planowania działalności gospodarczej, przygotowania biznesplanu, analizowania rynku pod kątem konkurencji i zapotrzebowania na określony rodzaj działalności a także predyspozycji przedsiębiorczych osoby chcącej prowadzić własny biznes. Uczestnicy dowiedzieli się z jakich źródeł można pozyskać środki finansowe na otwarcie firmy i  jakie kroki należy podjąć aby założyć jednoosobową działalność gospodarczą. Najwięcej trudności sprawiała młodzieży  analiza SWOT prezentująca mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia dla planowanej działalności. Nie mniej trudne było zbilansowanie planowanych zysków, kosztów i strat jednak dzięki pracy zespołowej uczestnicy poradzili sobie z tym trudnym do wykonania zadaniem.  Warsztaty były doskonałą okazją do promocji usług MCK w Chełmnie oraz przedsięwzięć i projektów realizowanych przez OHP.

 

ROZW1 Wykonawcy najlepszych biznesplanów z doradcą zawodowym prowadzącym warsztaty.

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007