OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

ŚWIECIE: WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU „AKCJA AKTYWIZACJA - YEI”

W ramach projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanego w  Młodzieżowym Centrum Kariery w Świeciu dziesięcioosobowa grupa młodzieży w wieku 18 – 24 lata w dniu 10 marca 2017 roku zakończyła zajęcia z zakresu zapobiegnia depresji.

Dwudniowe spotkania ze specjalistą z obszaru psychologii miały stanowić odpowiedź na problemy osób młodych, wśród których zauważalny jest wzrost zachorowań na depresję, nazywaną w  ostatnim czasie „chorobą młodego pokolenia”. Przeprowadzone zajęcia miały charakter prewencyjny. Ich głównym celem było uświadomienie młodzieży jak poważaną chorobą jest depresja, jakie są jej przyczyny i skutki oraz w jaki sposób można ją prawidłowo zdiagnozować. Ponadto uczestnicy projektu zostali wyposażeni w wiedzę związaną z leczeniem tej poważnej choroby. Dodatkowo osoby uczestniczące w spotkaniach dowiedziały się jak zapobiegać oraz gdzie, w przypadku wystąpienia schorzenia, można zwrócić się po pomoc.

Grupowe zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży były jedną z form wsparcia w projekcie „Akcja aktywizacja – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

SW2 Uczestnicy mieli sporo pytań do prowadzącej.
sw W trakcie zajęć.
   

obudz

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007