OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

DLA DOBRA MŁODZIEŻY

14 marca 2016 roku Młodzieżowe Centrum Kariery w Radziejowie uczestniczyło w spotkaniu z władzami miasta, dyrektorami szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w siedzibie Starosta Powiatowego. Spotkanie było zorganizowane przez radziejowską Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną.

Podczas spotkania omawiano rolę i zadania doradztwa zawodowego w szkołach. Pracownice MCK przedstawiły ofertę usług Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy. Zachęcano dyrektorów szkół powiatu radziejowskiego to ciągłej współpracy z MCK dzięki, której jest wspieranie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży. W trakcie spotkania dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych przedstawiali ofertę edukacyjną swoich szkół na rok 2016/2017.

Na zakończenie Młodzieżowe Centrum Kariery zadeklarowało udział w Drzwiach Otwartych zorganizowanych przez radziejowskie szkoły ponadgimnazjalne, a także zaproszono owe szkoły do swojej prezentacji podczas Targów Edukacji i Pracy, które odbędą się w październiku br.

 

DLA2 Pracownice MCK podczas prezentacji swojej jednostki OHP.
Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007