OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

DOPALACZE I CO DALEJ?

Młodzieżowe Centrum Kariery w Świeciu 10 marca 2016 zorganizowało dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej kilkugodzinne spotkanie pod nazwą „Dopalacze i co dalej?”

Specjalista ds. rozwoju zawodowego MCK zaproponował zajęcia profilaktycznie w odpowiedzi na coraz większą dostępność dopalaczy w życiu codziennym, w celu ochrony młodzieży szkolnej przed tymi niebezpiecznymi substancjami. Szkolenie prowadził certyfikowany specjalista terapii uzależnień.

Uczniowie zapoznali się między innymi z klasyfikacją środków psychotropowych, objawami używania dopalaczy i innych narkotyków, a także funkcjonującymi mitami i faktami. Ponadto prowadzący przybliżył młodzieży ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, a jego doświadczenie zawodowe i przykłady z codziennej pracy były dla osób młodych najlepszym dowodem wskazującym na destrukcyjny wpływ dopalaczy na życie ludzkie. Największym zainteresowaniem spotkały się praktyczne wskazówki dotyczące udzielania pomocy osobie uzależnionej.

Na zakończenie spotkania organizowanego w ramach działania Rejonowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Toruniu młodzież miała okazję uczestniczyć w debacie. Dyskusja o zaburzeniach spowodowanych przyjmowaniem substancji psychotropowych była bardzo dobrą okazją do poznania opinii osób młodych na temat dopalaczy.

DOP1 Prowadzący z trakcie prezentowania zagadnień teoretycznych

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007