OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 












Aktualności

DRZWI OTWARTE W OŚRODKU SZKOLENIA I WYCHOWANIA OHP W GRUDZIĄDZU

W dniu 22 marca w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Grudziądzu odbyły się Drzwi Otwarte w ramach akcji rekrutacyjnej na rok szkolny 2017/2018.

W pierwszej części spotkania Kierownik OSiW Hanna Błażejewska po przywitaniu gości przedstawiła ofertę edukacyjno – szkoleniową oraz przepisy regulujące działalność Ochotniczych Hufców Pracy.  
Ponadto omówiono strukturę i funkcjonowanie Ośrodka, ofertę pracy wychowawczej, w tym formy pracy pozalekcyjnej na bazie koł zainteresowań działających w OSiW. Przekazano także informacje o najnowszych projektach realizowanych przez Wojewódzką Komendę OHP w Toruniu.

Drugą częścią imprezy stanowił występ artystyczny członków koła teatralnego. Uczestnicy  odegrali scenki kabaretowe pod tytułem: „Makłowicz w podróży”, „Najlepszy stolarz w mieście” oraz piosenkę pod tytułem „Wyznania elektryka”. Ponadto miał miejsce występ taneczny jednej z uczestniczek. Skecze nawiązywały do warsztatów praktycznych, realizowanych w Ośrodku. Nie zabrakło również multimedialnej kroniki z życia OSiW.
 Kolejnym punktem spotkania było zapoznanie gości z bazą lokalową Ośrodka oraz poczęstunek przygotowany przez warsztat gastronomiczny. Każdy z zaproszonych gości otrzymał kompletną ofertę, składającą się z dokumentów do naboru 2017/2018.
Drzwi Otwarte w Grudziądzu były doskonałą okazją do promowania działań jednostki wśród instytucji oraz młodzieży chcącej uzupełniać kształcenie ogólne w połączeniu z przygotowaniem zawodowym. 

Przedsięwzięcie skierowane było do instytucji współpracujących z Ośrodkiem, w tym dyrektorów szkół, pedagogów i rodziców gimnazjalistów z całego powiatu grudziądzkiego i miało na celu przedstawienie oferty edukacyjno - szkoleniowej OHP.
Wśród zaproszonych gości pojawili się: Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1, w której uczestnicy Ośrodka realizują kształcenie ogólne, przedstawiciele instytucji: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, straży miejskiej oraz policji, poradni psychologiczno-pedagogicznej, Cechu Rzemiosł Różnych i  pedagogów szkół gimnazjalnych.

GRDZ6 Magdalena wystąpiła w skeczu pod tytułem„Najlepszy stolarz w mieście”.
GRDZ1 Kierownik Ośrodka pani Hanna Błażejewska wita zgromadzonych gości.
GRDZ3 Tomek i Kamil w scence kabaretowej pod tytułem: „Makłowicz w podróży”.
GRDZ7 Poczęstunek przygotowany przez warsztat gastronomiczny.
GRDZ9 Goście zapoznani zostali z bazą lokalowa OSiW oraz odwiedzili warsztaty, podczas odbywających się zajęć praktycznych.
GRDZ10 Przedsiewzięciu  towarzyszyła Telewizja kablowa SM w Grudziądzu.
   

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007