OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

EGZAMIN ECDL BASE W BRODNICY

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Brodnicy dnia 1 marca 2018 roku odbył się egzamin potwierdzający nabycie kwalifikacji komputerowych realizowany w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

W terminie od 14 do 23 lutego br. pięć osób biernych zawodowych realizowało kurs komputerowym ECDL BASE prowadzonym przez firmę PRO-EDU ze Skierniewic. Kurs obejmował 60 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych i jego celem było dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Kurs składał się z czterech modułów: podstawy pracy z komputerem, podstawy pracy w sieci, przetwarzanie tekstów, arkusz kalkulacyjny. Dobór osób na w/w kurs był wynikiem określenia przez doradcę zawodowego MCK indywidualnej ścieżki wsparcia w ramach projektu. Na zakończenie każdy uczestnik kursu otrzymał zaświadczenie potwierdzające nabycie kompetencji komputerowych.

EC1 Uczestnicy kursu w trakcie egzaminu ECDL.

 

GWARANCJE

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007