OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

I TORUŃSKIE FORUM ZAWODOWCÓW

Dnia 2 marca 2017 roku w Centrum Targowym PARK w Toruniu odbyło się I Toruńskie Forum Zawodowców.

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Miasto Toruń, Centrum Wsparcia Biznesu, Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego, a patronat honorowy pełnił Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezydent Miasta Torunia oraz poseł na Sejm RP Iwona Michałek. Wśród wystawców znaleźć można było przedstawicieli szkół różnego szczebla, pracodawców oraz inne instytucje m.in. rynku pracy. Impreza skierowana była do młodzieży szkolnej oraz ich rodziców, celem było zapoznanie odbiorców z kształceniem zawodowym na wszystkich szczeblach edukacji. Zainteresowane osoby mogły odwiedzić poszczególne stoiska, wziąć udział w panelu dyskusyjnym  oraz różnorodnych warsztatach.

Na wydarzenie to zostali również zaproszeni doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Toruniu. Zorganizowali oni zajęcia grupowe dla gimnazjalistów podczas, których badane były kompetencje zawodowe uczestników. Ponadto przy stoliku eksperckim doradca wraz ze specjalistą ds. rozwoju zawodowego prowadzili konsultacje indywidualne i promowali działalność MCIZ i całego toruńskiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży.

Dodatkowo tego typu spotkania ze szkołami i przedstawicielami instytucji rynku pracy pozwalają na poszerzenie i ugruntowanie sieci kontaktów Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej.

FOR2 Doradca zawodowy podczas konsultacji indywidualnych.
FOR1 Promocja usług CEiPM.
FOR4 Zajęcia grupowe – badanie kompetencji zawodowych.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007