OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

INTENSYWNY WARSZTAT

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy 7 marca 2016 młodzież uczestniczyła w intensywnym warsztacie coachingowym.

Spotkanie stanowiło wprowadzenie do pracy z coachem, wolontariuszką CEiPM Bydgoszcz Anitą Orzechowską. Uczestnicy poznali zasady procesu, dzięki któremu zdobędą wiedzę umożliwiającą dalszy rozwój osobisty, edukacyjny oraz związany z planowaniem kariery. W trakcie warsztatu omówiono zasady współpracy, m.in. dotyczące poufności, procedur, zarządzania czasem. Dużo uwagi przeznaczono na elementy wpływające na jakość relacji – otwartość i komunikatywność. Podczas ćwiczeń podjęte zostały zagadnienia skutecznego wyrażania własnych potrzeb. Na podstawie przykładowych celów coach przeanalizował potencjał niezbędny do osiągnięcia zaproponowanych planów. Ustalono możliwe rozwiązania i strategie postępowania.

Intensywny warsztat uświadomił młodzieży potencjał zasobów i możliwości, które należy wykorzystywać w trakcie osiągania własnych celów. Praktyczne zastosowanie nowej wiedzy uczestnicy sprawdzą podczas indywidualnych sesji, bezpłatnie realizowanych w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy.

iwc Warsztat poprowadziła wolontariuszka CEiPM Bydgoszcz, coach Anita Orzechowska

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007