Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERBALNA

8 marca 2016 roku tegoroczni maturzyści z Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2 w Inowrocławiu wzięli udział w zajęciach z doradcą zawodowym MCK poświęconych tematyce komunikacji interpersonalnej.

Młodzież w trakcie warsztatów miała możliwość skonfrontowania posiadanej wiedzy z informacjami przekazanymi przez doradcę zawodowego Annę Pawłowską. Omawiane były zagadnienia z zakresu komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej. Uczniowie pracując w zespołach tworzyli mapy myśli w obszarach komunikacji istotnych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Sprzyjało to podejmowaniu dyskusji pomiędzy poszczególnymi grupami uczestników zajęć. Zwrócono uwagę zwłaszcza na takie aspekty jak właściwy kontakt wzrokowy, postawa ciała, uścisk dłoni oraz ubiór odpowiedni na rozmowę rekrutacyjną tzw. dress code.

Spośród składowych komunikacji werbalnej młodzież wskazywała na to, że należy sukcesywnie wzbogacać zasób swojego słownictwa, a przede wszystkim w rozmowie dbać o osiągnięcie porozumienia, unikając niepotrzebnych konfliktów czy wzajemnego niezrozumienia. Ponadto w trakcie warsztatów poruszony został temat portali społecznościowych jako narzędzi budowania wizerunku – element marketingu osobistego i niezwykle popularny kanał współczesnej komunikacji.

Na zakończenie zajęć doradca zawodowy zachęcił młodzież do dalszego korzystania z  bezpłatnych usług inowrocławskiego Młodzieżowego Centrum Kariery OHP  w zakresie: doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i szkoleń zawodowych.

ZSPINO1 Doradca zawodowy wprowadza w tematykę komunikacji interpersonalnej
ZSPINO4 Warsztaty z komunikacji interpersonalnej

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007