OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

KONCERT „NA JEDEN UŚMIECH”

W dniu 23 marca 2017 roku Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we współpracy z Zespołem Szkół Budowlanych w Bydgoszczy zorganizowało dla młodzieży, przedszkolaków, seniorów oraz Kombatantów „Koncert Na Jeden Uśmiech” z Okazji Międzynarodowego Dnia Szczęścia.

Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ, która brzmi „Dążenie do szczęścia jest podstawowym celem człowieka” była inspiracją do organizacji koncertu i edukacji w tym zakresie.

Całe wydarzenie było okazją do sprawdzenia się w roli realizatora tego typu imprez. Młodzież została zaangażowana w przygotowanie kampanii informacyjnej. Dla każdego uczestnika przygotowane zostały naklejki w formie uśmiechów oraz sławne sentencje na temat szczęścia. Ponadto przygotowano zostały plakaty i gazetki, które zdobiły całą szkołę. Na drzwiach każdej sali umieszczone zostały koniczynki. Zadania zostały wykonane przez młodzież w ramach rozwijania kompetencji zawodowych.

W ramach projektu związanego z organizacją koncertu, studenci edukacji artystycznej z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy zapewnili oprawę muzyczną. Przygotowanie i nauka organizacji przedsięwzięcia niczym nie różniła się od profesjonalnego wykonania zadania. Każdy z organizatorów wykazał się umiejętnościami organizacyjnymi, planowania, zarządzania oraz wykorzystał umiejętności artystyczne.

W przedsięwzięciu wzięły również udział szkoły: Zespół Szkół Chemicznych, Zespół Szkól Samochodowych oraz bydgoskie licea.

USM3 Organizatorzy – od prawej: Zastępca Dyrektora ZSB Dorota Czechowska, Dyrektor CEiPM Ewa Chojnicka oraz studenci Edukacji Artystycznej z UKW
USM2 Powitanie gości przez Dyrektora ZSB Panią Magdalenę Popielewską
USM1 Wystąpienie Pani Anetty Kokoszewskiej - pomysłodawczyni koncertu
USM4 Występ studentów UKW w Bydgoszczy

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007