Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

KONKURS WIEDZY ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU

W dniu 15 marca 2016 roku w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego „Cogito” odbył się konkurs wiedzy zawodowej w zawodach kucharz i sprzedawca.

Przedsięwzięcie było adresowane dla uczestników włocławskiego Hufca Pracy kształcących się w trzeciej klasie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Przyszli absolwenci mieli okazję do sprawdzenia swojej wiedzy zawodowej. Test obejmował swoim zakresem pytania dotyczące wiedzy z dziedziny zawodu kucharza i sprzedawcy oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Najlepszą wiedzą wyróżnił się Rafał Rypiński – uczestnik kształcący się w zawodzie kucharza oraz Anna Wiśniewska i Agnieszka Orlikowska – uczestniczki uczące się zawodu sprzedawca. Celem konkursu było także przygotowanie młodzieży do egzaminu zawodowego, do którego młodzież będzie niebawem przystępować, przyszli kucharze ponadto mogli przygotować się do Wojewódzkiego Konkursu „Sprawny w zawodzie, bezpieczny w pracy”.

ZAW3 Wyróżnieni w konkursie wraz z wychowawcą Pauliną Krupińską
ZAW1 Młodzież w trakcie konkursu wiedzy zawodowej

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007