OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE NA KURSIE KOPARKO-ŁADOWARKI

Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” od 26 lutego 2018 roku odbywają kurs operatora koparko-ładowarki w Ośrodku Szkolenia Zawodowego we Włocławku. Pierwszą część kursu stanowiły zajęcia teoretyczne, podczas których młodzież zapoznała się z przepisami BHP, budową i obsługą układów napędowych oraz użytkowaniem maszyn roboczych. Następnie młodzież uczestnicząca w projekcie rozpoczęła zajęcia praktyczne dotyczące technologii robót oraz obsługi koparko-ładowarki na placu szkoleniowym. Łączny wymiar kursu wynosi 150 h szkoleniowych, a po jego ukończeniu uczestnicy zajęć przystąpią do egzaminu państwowego potwierdzającego zdobyte przez nich kompetencje i kwalifikacje zawodowe.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

LAD1 Instruktor wyjaśnia uczestnikowi szkolenia zakres wykonywanych prac
LAD2 Uczestnicy kursu w trakcie robót ziemnych koparko-ładowarką

GWARANCJE

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007