OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

KURS ZAWODOWY NA OPERATORA MASZYN CNC

Dnia 19 marca 2018 roku w Ośrodku Szkolenia Zawodowego we Włocławku grupa 7 uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” rozpoczęła kurs zawodowy operatora CNC z uprawnieniami elektrycznymi. Wśród uczestników znalazła się młodzież z CEiPM w Toruniu, CEiPM w Bydgoszczy, CEiPM we Włocławku oraz MCK w Inowrocławiu.

Zasadniczą część kursu stanowią zajęcia dotyczące programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Kurs ten został ponadto rozbudowany o moduł dotyczący urządzeń i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających i zużywających energię elektryczną do 1 kV w zakresie eksploatacji – E1”.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

oper1 Uczestnicy kursu przed rozpoczęciem zajęć praktycznych.

 

GWARANCJE

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007