Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

„MISTRZOWIE ORTOGRAFII” W BRODNICY

Dnia 15 marca 2016 roku w Hufcu Pracy w Brodnicy odbył się finał  Konkursu Orograficznego.

Uczniowie klas I – III gimnazjum zmierzyli się z niełatwym dyktandem, zaciekle walcząc o tytuł „Mistrza Ortografii”. Głównym celem konkursu była promocja kultury języka polskiego i uwrażliwienie na jego piękno, rozbudzenie wśród uczestników czujności ortograficznej oraz  motywacja do systematycznej pracy nad posługiwaniem się ojczystym językiem. Konkurs przebiegał dwu – etapowo: etap I konkursu – klasowy – polegał   na przeprowadzeniu dyktanda konkursowego wśród wszystkich uczniów  klas I – III Gimnazjum dla Dorosłych. Do etapu II zakwalifikowało się siedmioro uczestników z najwyższą liczbą punktów. Spośród nich wyróżniono następujące osoby: miejsce I – Monika Jankowska (kl. II B),  miejsce II  – Magdalena Dąbrowska (kl. II B), miejsce III –  (kl. III A).

 Na uwagę zasługuje fakt, że z roku na rok  zainteresowanie konkursem jest coraz większe, a poziom konkursu coraz wyższy. Uczestnicy konkursu wykazali się dużą znajomością zasad ortograficznych i udowodnili, że język polski choć niełatwy nie jest  im obcy.

MISTR3 Laureatka II miejsca Magdalena Dąbrowska oraz
MISTR2 Laureatka I miejsca Monika Jankowska otrzymują nagrody z rąk Komendanta Hufca Dariusza Malinowskiego.
MISTR1 Młodzież podczas pisania dyktanda
Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007