Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

MŁODZIEŻ STAWIA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

1 kwietnia 2016 roku doradca zawodowy stażysta z Młodzieżowego Centrum Kariery w Radziejowie przeprowadził zajęcia z młodzieżą uczącą się na temat popularyzacji przedsiębiorczości.

Zajęcia odbyły się w ramach Ogólnopolskiego Programu Popularyzacji Przedsiębiorczości i Kształcenia Zawodowego. Celem przedsięwzięcia było przygotowanie młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych. Podczas spotkania młodzież poznała etapy rejestracji działalności gospodarczej , plusy i minusy własnej firmy oraz dokumenty wymagane przy zakładaniu i  jej prowadzeniu. Ponadto wskazano uczestnikom instytucje wspierające przedsiębiorczość np. PARP, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Doradca zawodowy stażysta zwrócił uwagę na tworzenie doskonałego biznesplanu, który jest podstawą rozwinięcia własnego interesu przy pomocy dofinansowania.

Na zakończenie młodzież obejrzała film pt: „Mój zawód moja firma”, który był idealnym podsumowaniem tematu o popularyzacji przedsiębiorczości.

MLOD1 Doradca zawodowy podczas zajęć nt. popularyzacji przedsiębiorczości.

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007