OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

MULTIMEDIA W PRACY DORADCY ZAWODOWEGO

W dniu 2 marca 2017 roku kadra  Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Radziejowie uczestniczyła w kolejnym spotkaniu zorganizowanym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

Spotkania są kontynuacją wymiany doświadczeń i dobrych praktyk wśród doradców zawodowych, pedagogów, nauczycieli powiatu radziejowskiego. Tym razem odbyło się ono w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Osięcinach. Podczas spotkania przeprowadzono szkolenie pt. „Multimedia w pracy doradcy zawodowego”.

Tematem szkolenia były zagadnienia z przygotowania wirtualnej prezentacji multimedialnej wykonanej przy użyciu oprogramowania PREZI, redagowania wirtualnej tablicy PADLET, która służy do zapisywania plików w postaci dokumentów, filmów, obrazów; przygotowania wirtualnej mapy mentalnej przy pomocy COGGLE oraz tworzenia własnej gry dydaktycznej za pomocą KAHOOT.  Dzięki szkoleniu uczestnicy poznali najnowsze trendy w pracy wspartej wykorzystywaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej, stosowanie elementów nowych podejść pedagogicznych i korzystania z wybranych narzędzi technologii informacyjnej w czasie prowadzonych przez siebie zajęć, warsztatów czy wykładów.

W dobie Internetu, nowe technologie informacyjno-komunikacyjne mają coraz większe znaczenie. Technologie wkraczają w nowe dziedziny życia, a komputery stają się ważnym narzędziem nauki, pracy, rozrywki. Dlatego też multimedia w pracy doradcy zawodowego wykorzystywane są do aktywizujących metod pracy przez uczniów.

MUL2 Uczestnicy spotkania.
MUL1 Przedstawiciel KP CEN we Włocławku oraz prowadzący szkolenie.
   

 

 

       

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007