OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

NIETYPOWA LEKCJA PIERWSZEJ POMOCY

W dniu 23 marca 2018 roku  na zaproszenie uczestników w inowrocławskim hufcu gościli uczniowie Zespołu Szkół Weterynaryjno- Przyrodniczych w Kobylnikach wraz z lekarzem weterynarii panią Joanną Konieczny.

Celem spotkania było przedstawienie uczestnikom, za pomocą psa- fantoma o imieniu Fiona, metod resuscytacji stosowanych w pierwszej pomocy udzielanej poszkodowanym zwierzętom. Nasze czworonogi zwykle ciekawe świata nierzadko ulegają wypadkom, dlatego wiedza dotycząca pierwszej pomocy może niejednokrotnie przydać się młodym ludziom. W ogromnej większości najważniejszym czynnikiem decydującym o powodzeniu leczenia jest czas, w którym podjęto jakiekolwiek kroki zmierzające do usunięcia przyczyny zagrożenia życia zwierzęcia. Po ciekawej lekcji przeprowadzonej przez naszych gości uczestnicy mieli możliwość wykorzystać zdobyte informacje w praktyce. Z niezwykłym zaangażowaniem uczniowie pokazywali swoje nowo nabyte umiejętności. Ćwiczyli z wykorzystaniem fantoma sztuczne oddychanie, masaż serca, badanie pulsu u psa.

Na koniec zajęć młodzi ludzie wymienili się swoimi doświadczeniami związanymi  z posiadanymi zwierzętami domowymi. Okazało się, że pasjonaci posiadają w swoich domach nie tylko czworonogi, ale również ślimaki afrykańskie czy zwierzęta egzotyczne. Wszyscy czekamy na kolejne spotkanie, które również będzie owocne w nowe doświadczenia.

TYP2 Uczniowie Zespołu Szkół Weterynaryjno- Przyrodniczych.
TYP3 Pierwsza pomoc w praktyce.
TYP1 Podczas części teoretycznej zajęć.

 

 

 

 

Foto 4 Pamiątkowe zdjęcie

 

                           

                 

                 Komendant

 2-3  Hufca Pracy w Inowrocławiu

 

            Ilona Gołębiewska

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007