OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

KURS OBSŁUGI KOMPUTERÓW ROZPOCZĘTY

W  dniu  5 marca 2018 roku w Inowrocławiu rozpoczął  się  kurs obsługi programów komputerowych, który realizowany jest w ramach projektu ,, Od Szkolenia do Zatrudnienia -YEI”.

Udział w nim bierze 10 beneficjentów z Hufca Pracy i Młodzieżowego Centrum Kariery w Inowrocławiu, którzy pragną poszerzyć swoja dotychczasową wiedzę z zakresu informatyki. Uczestnicy dowiedzą się jak bezpiecznie korzystać z sieci, tworzyć graficzna obróbkę zdjęć i proste strony internetowe. Efektem szkolenia będzie nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem. Ukończenie kursu i pozytywne zdanie egzaminu da młodym ludziom większe szanse na zatrudnienie nie tylko na rodzinnym rynku pracy, ale również na rynku europejskim. Inowrocławska młodzież aktywnie włącza się w wykonywanie zadań oraz uważnie słucha i korzysta z wskazówek prowadzącego zajęcia. Szkoleniu towarzyszy miła  i przyjazna atmosfera zachęcająca do poszerzania wiedzy.  

odin1 Uczestnicy projektu podczas zajęć komputerowych.

 

GWARANCJE

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007