OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

„PAPIEROWE WARIACJE”

W dniu 21 stycznia uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Grudziądzu wzięli udział w konkursie matematyczno – plastycznym na bryłę z papieru.

Konkurs „Papierowe wariacje” przeprowadziła pani Katarzyna Kopczyńska, nauczyciel matematyki z Zespołu Szkół nr 1. Po części organizacyjnej, mającej na celu przywitanie uczestników oraz zaznajomienie z regulaminem konkursu, uczestnicy zostali podzieleni na kilka grup.  Każda grupa wybierała rodzaj bryły, którą należało wykonać. W konkursie wzięło udział 18 uczestników. Technika i wielkość prac były dowolne. Podczas oceny brano pod uwagę nowatorstwo i walory estetyczne pracy.

Wyróżnienie za najlepsza pracę otrzymali Michał Włośniewski, Kamil Łapkiewicz oraz Krzysztof Runkowski.

Spotkanie miało na celu integrację uczestników, rozwijanie umiejętności współdziałania oraz rozwój wyobraźni przestrzennej.

WAR1 Instruktaż brył przestrzennych przedstawiła pani Katarzyna Kopczyńska
WAR4 Uczestnicy podczas przygotowania siatki brył.
WAR5 Praca w grupach integruje.

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007