OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

POGŁĘBIANIE WSPÓŁPRACY Z TORUŃSKIM CKU

W dniu 1 marca 2016 roku młodzież ucząca się w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu wzięła udział w spotkaniu z przedstawicielami Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Toruniu.

Specjalista ds. rozwoju zawodowego Michał Banicki oraz pośrednik pracy Anna Wysocka zaznajomili uczniów z działalnością Młodzieżowego Biura Pracy oraz przedstawili informacje o miejscach i źródłach znajdowania pracy.

 Młodzież odbyła także szkolenie z form aktywnego poszukiwania pracy. Pracownicy CEiPM poprzez swoje działania starają się pomóc ludziom młodym w odnalezieniu się na rynku pracy. Uczniowie CKU zwracali się z wieloma pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi zarówno podjęcia zatrudnienia, jak również możliwości odbycia szkoleń. W odpowiedzi uzyskali wyczerpujące informacje oraz porady. Wizyta w CKU była kontynuacją szerszej współpracy pomiędzy tą instytucją, a CEiPM w Toruniu oraz okazją  do rozmów  na temat dalszych wspólnych przedsięwzięć . Podczas spotkania z  dyrektor CKU Panią Joanną Waczyńską oraz nauczycielami w/w szkoły zaprezentowano także wachlarz aktualnych usług CEiPM w Toruniu w zakresie rynku pracy. Tego typu spotkania będą kontynuowane w najbliższym czasie w wielu toruńskich placówkach.

z1 Szkolenie z aktywnych form poszukiwania pracy.
z2 Młodzież podczas wypełniania ankiet poszukującego pracy.
z3 Dyrektor CKU w Toruniu podczas spotkania z pracownikami CEiPM w Toruniu.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007