OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

15 marca 2017 roku odbyło się  podpisanie porozumienia w sprawie współpracy pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia  reprezentowanym przez Pana Adama Horbulewicza Dyrektora PUP,   a Kujawsko-Pomorską Wojewódzką Komendą OHP w Toruniu reprezentowaną przez Panią Małgorzatę Taranowicz Wojewódzkiego Komendanta OHP.

Celem porozumienia była deklaracja współpracy w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych poprzez usługi pośrednictwa pracy oraz doradztwa zawodowego. Kluczową grupą beneficjentów będą osoby do 25 roku życia, zarejestrowane w Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Strony ustaliły także możliwość współpracy przy realizacji projektów, które mają na celu pomoc młodzieży na rynku pracy. Bezpośrednim realizatorem zapisów porozumienia ze strony OHP będzie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Toruniu.

1 PUP TOR Wojewódzki Komendant OHP i Dyrektor PUP w trakcie podpisywania porozumienia o współpracy.
Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007