OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

„OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA –YEI” WE WŁOCŁAWKU

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we Włocławku jest realizatorem projektu pn. „ Od szkolenia do Zatrudnienia” realizowanego w realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Na terenie działania włocławskiego Centrum wsparciem objętych jest 19 osób.

 Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej ludzi młodych w przedziale wiekowym 18 - 24  rok życia. Przez cały okres uczestnictwa młodzież objęta jest wsparciem opiekuńczo-wychowawczym. W trakcie trwania projektu przewidzianych jest szereg form wsparcia.  Beneficjenci projektu zakończyli już podstawowy kurs komputerowy, kurs komputerowy ECDL Base. Celem tych kursów było dostarczenie młodzieży wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych  funkcji komputera. Kurs ECDL składał się z czterech modułów, podczas których   uczestnicy min. poznali arkusz kalkulacyjny, nauczono korzystania z edytora tekstu, używania podstawowych funkcji matematycznych, tworzenia wykresów. Obecnie trwa kurs nauki języka angielskiego, mający na celu nabycie podstawowych umiejętności językowych, niezbędnych w poszukiwaniu zatrudnienia.

Przed uczestnikami kolejne formy wsparcia min. warsztaty z usamodzielniania się, kreowanie wizerunku profesjonalnego pracownika wraz z  metamorfozą i zakupem ubrań niezbędnych do zaprezentowania się pracodawcy podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Ostatnim etapem wsparcia w ramach projektu będą 3-miesiecznepłatne  staże zawodowe wraz z usługą pośrednictwa pracy.  Ponadto w ramach wsparcia przewidziane są wydatki związane z refundacją kosztów dojazdu oraz opieki nad dzieckiem lub osoba zależną.

POD2 Uczestniczki projektu podczas zajęć z języka angielskiego.
POD1 Beneficjenci projektu otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu.

GWARANCJE

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007