OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

PIERWSZA POMOC W INOWROCŁAWIU

W Inowrocławskim Młodzieżowym Centrum Kariery od początku roku w ramach funkcjonowania Rejonowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Toruniu zostało przeszkolonych już ponad 70 osób. Tym razem uczestnikami szkolenia z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, które odbyło się w dniach 29 luty, 2 oraz 3 marca byli pracownicy Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny.

Celem szkolenia było przede wszystkim nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych oraz nietypowych sytuacjach z życia codziennego.  Program szkolenia był dostosowany do potrzeb uczestników, w tym wypadku osób pracujących m.in. z dziećmi. W ćwiczeniach praktycznych niezbędne były manekiny osoby dorosłej oraz dziecka tzw. Fantomy, na których z chęcią każdy uczestnik ćwiczył udzielanie pomocy.

Po odbyciu kursu każda osoba otrzymała materiały dydaktyczne z zakresu pierwszej pomocy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz parę rękawiczek, które można użyć w razie sytuacji konieczności udzielenia pomocy.

POMOC2 Najtrudniejsza część szkolenia czyli ćwiczenia na manekinie.
POMOC1 Ratownik Medyczny prowadzący zajęcia daje wykład odnośnie sytuacji kryzysowych podczas udzielania pomocy.
POMOC3 Uczestnicy podczas wykładu.

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007