OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - KROK PO KROKU

Młodzieżowe Centrum Kariery w Inowrocławiu we współpracy z Lokalną Grupą Działania „Czarnoziem na Soli” 22 marca 2017 przeprowadziło dla uczniów klas maturalnych z ZSP nr 1 w Mątwach zajęcia dotyczące zakładania własnej działalności gospodarczej.

Prowadzący zajęcia doradca zawodowy reprezentujący MCK w Inowrocławiu uświadomił młodzieży kończącej pewien etap edukacji, iż założenie własnego biznesu jest to bardzo duży krok w karierze zawodowej człowieka. Wiąże się zawsze zarówno z wydatkami, jak i ryzykiem, czy działalność gospodarcza się utrzyma, czy da satysfakcję i czy będzie dobrym źródłem dochodu?  Wspólnie z uczniami omówione zostały szanse i zagrożenia wynikające z prowadzenia własnej firmy. Wskazano na preferencyjne warunki w zakresie odprowadzania składek ZUS, z których młody przedsiębiorca może skorzystać, również na pomysł, który powinien być dobrze sprecyzowany, znajomość branży oraz sieć kontaktów, co może przyczynić się do odpowiedniego rozwoju prowadzonej firmy i osiągnięcia sukcesu.  Przy planowaniu własnej działalności należy koniecznie wziąć pod uwagę zagrożenia, które mogą się na etapie jej tworzenia i prowadzenia pojawić. Minusy samozatrudnienia wiążą się głównie z ryzykiem rynkowym. Młodej osobie, która dopiero wchodzi na rynek pracy i chce tworzyć własny biznes może być trudno oszacować ryzyko swoich działań i ich opłacalność- a to jest kluczowe już na etapie tworzenia biznes planu.

Podsumowując, prowadzenie własnej firmy jest to rozwiązanie nie dla każdego, to opcja dla tych, którzy mają określone cechy osobowościowe - wykazują się samodyscypliną, dobrą organizacją czasu pracy, umiejętnościami marketingowymi, są zdeterminowane i zorientowane na cel. Trzeba pamiętać o tym, że konkurencja na rynku jest duża, aby więc biznes się udał konieczna jest inwencja, innowacyjność i (niskie) koszty prowadzonej działalności.

W drugiej części spotkania omówione zostały kwestie możliwości uzyskania dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Przedstawiciel LGD „Czarnoziem na Soli” pani Justyna Mrozińska przedstawiła zasady ubiegania się o bezzwrotne dotacje. Omówiła jakie warunki należy spełnić, aby móc się starać o przyznanie środków oraz w jaki sposób i na co można je wydatkować.

Tematyka spotkania wynikała z faktycznej potrzeby młodzieży, ponieważ to jednak samozatrudnienie jest najatrakcyjniejszą alternatywą wobec pracy etatowej. Mimo wielu zagrożeń i dużego ryzyka coraz więcej osób myśli o założeniu własnej firmy, aby stać się swoim własnym szefem i realizować pasje i cele według własnej wizji.

MCKINO2 Przedstawiciel LGD „Czarnoziem na Soli” pani Justyna Mrozińska informuje uczniów o możliwości uzyskania dotacji na rozwój własnej firmy.
MCKINO1 Doradca zawodowy MCK w Inowrocławiu omawiający wspólnie z młodzieżą maturalną ZSP nr 1 w Mątwach kwestie związane z założeniem własnej działalności gospodarczej.

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007