OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

WIOSENNE TARGI EDUKACJI I PRACY W RYPINIE

8 marca 2017 roku w Rypińskim  Centrum Sportu odbyły się Wiosenne Targi Edukacji i Pracy. Organizatorami targów był Punkt Pośrednictwa Pracy oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rypinie.

Skierowane były do młodzieży klas maturalnych, przyszłych absolwentów szkół zawodowych oraz poszukujących pracy.

Podczas Targów swoje stoiska prezentowali pracodawcy, z którymi PPP w Rypinie współpracuje tj. Agencja zatrudnienia Sherpa International Force, Kujawsko-Dobrzyńska Spółka Handlowa z Rypina, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich, a także instytucje rynku pracy: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we Włocławku i Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie. Informację na temat ofert pracy krótkoterminowej i wakacyjnej udzielali pośrednicy pracy z Punkt Pośrednictwa Pracy w Rypinie oraz Młodzieżowego Biuro Pracy we Włocławku. Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyły się  oferty edukacyjne prezentowane przez wyższe uczelnie: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,  Kujawsko – Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności Wydział Zamiejscowy we Włocławku, Centrum Edukacji Dorosłych w Brodnicy, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Brodnicy, Szkoła Policealna” Żak” w Brodnicy. Uczestnicy targów chętnie odwiedzali stoisko Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, na którym informacji udzielali specjalista ds. rozwoju zawodowego, doradca zawodowy. Asystent EURES informowała młodzież nt. bezpiecznego wyjazdu do pracy za granicę, która także otrzymywała niezbędne w tym temacie broszury informacyjne.

 

RYP1 Młodzież odwiedzająca stoisko PPP w Rypinie.
RYP2 Doradca zawodowy i pośrednik pracy podczas udzielania informacji zawodowych.
   

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007