Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

SPOTKANIE Z WOJEWODĄ

3 marca w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się spotkanie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza z Wojewódzkim Komendantem OHP w Toruniu Małgorzatą Taranowicz.

Podczas spotkania Wojewódzki Komendant przybliżyła działalność Ochotniczych Hufców Pracy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Wojewoda wyraził uznanie dla działań podejmowanych na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, działań w zakresie rynku pracy oraz realizowanych projektów unijnych.

Wojewódzki Komendant zaprosiła Wojewodę do udziału w Wojewódzkiej Radzie Programowej OHP.

Omówiono również kwestie organizacji w czerwcu 2016 roku przez Wojewódzką Komendę VI Festiwalu Kultury Młodzieży OHP.  Wojewoda zadeklarował patronat  nad tym ogólnopolskim przedsięwzięciem oraz wsparcie i osobisty w nim udział.

WOJ1 Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz z Wojewódzkim Komendantem OHP w Toruniu Małgorzatą Taranowicz.
WOJ2 W spotkaniu uczestniczył również Senator RP Andrzej Mioduszewski (pierwszy z lewej).

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007