OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

VI TARGI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W INOWROCŁAWIU

Dnia 22 marca w Inowrocławiu odbyły się VI Targi Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu. Na zaproszenie Zastępcy Prezydenta Miasta Inowrocławia Pana Wojciecha Piniewskiego,    Młodzieżowe Centrum Kariery wraz z Hufcem Pracy, wzięło udział w Targach  Szkolnictwa Zawodowego.

W spotkaniu uczestniczyło niemal 30 szkół z terenu miasta i z okolicznych gmin. Zaproszeni zostali także inowrocławscy przedsiębiorcy, którzy poinformowali o możliwościach odbywania praktyk i dalszego zatrudnienia w swoich zakładach. Celem przedsięwzięcia było przygotowanie przez szkoły ponadpodstawowe oferty edukacyjnej skierowanej do inowrocławskich uczniów klas trzecich gimnazjów, prowadzonych w szkołach podstawowych, na rok szkolny 2018/2019. Uczniowie przygotowali dla młodszych kolegów bardzo wiele atrakcji, m.in. pokazy taneczne, przedstawienia, pokaz musztry w klasach mundurowych. Podczas targów doradca zawodowy oraz pośrednik pracy, przedstawiały zainteresowanym osobom ofertę zarówno edukacyjną, jak i perspektywy zatrudnienia na inowrocławskim rynku pracy. Młodzież miała możliwość wypełnienia ankiety poszukującego pracy, a także zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy. Młodzi ludzie pytali również o możliwości kształcenia zawodowego, otrzymując rzetelne informacje od Komendant Hufca Pracy w Inowrocławiu.

Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży, a uczniom klas trzecich gimnazjum z pewnością pomogły w podjęciu decyzji związanej z wyborem szkoły oraz drogi dalszego kształcenia.

SZKOL2 Doradca zawodowy oraz pośrednik pracy udzielają informacji uczniom.
SZKOL1 Pośrednik pracy oraz komendant 2-3 Hufca Pracy odpowiadają na pytania zainteresowanej młodzieży.
Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007