OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

TARGI PROMOCJI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Młodzieżowe Centrum Kariery w Inowrocławiu wraz z  Hufcem Pracy w Inowrocławiu na zaproszenie Zastępcy Prezydenta Miasta Inowrocławia dnia 23 marca 2017 roku wzięli udział w targach promocji szkolnictwa zawodowego.

Targi zostały zorganizowane przede wszystkim dlatego, aby pokazać uczniom inowrocławskich gimnazjów szerokie możliwości oraz korzyści wynikające z podjęcia kształcenia zawodowego. W związku z tym uczniowie mogli zapoznać się z szeroką ofertą edukacyjną przygotowaną przez szkoły ponadgimnazjalne na rok szkolny 2017/2018. Ponadto swoją ofertę edukacyjną z naciskiem na praktyczną naukę zawodu oraz wsparcie wychowawcze zaprezentował Hufiec Pracy w Inowrocławiu. Poza szkołami ponadgimnazjalnymi w imprezie wzięli udział również lokalni przedsiębiorcy, którzy prezentowali możliwości odbycia praktyk zawodowych w swoich zakładach oraz perspektywę dalszego zatrudnienia a także instytucje zajmujące się aktywizacją zawodową oraz dające możliwość bezpłatnego podnoszenia swoich kwalifikacji w formie poza szkolnej tj. m.in. Młodzieżowe Centrum Kariery w Inowrocławiu czy też np. Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu.

Udział w targów ułatwił młodzieży podjęcie decyzji związanej z wyborem szkoły oraz dalszego kształcenia. Osobom poszukującym pracy przedstawione zostały oferty lokalnego rynku pracy a także możliwości podnoszenia i zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych.  

 

MCKINO1 Specjalista ds. rozwoju zawodowego MCK w Inowrocławiu omawiający formy wsparcia udzielane przez MCK w Inowrocławiu.
MCKINO2 Wychowawca Hufca Pracy w Inowrocławiu pani Danuta Andzilewko odpowiada na pytania młodzieży uczestniczącej w targach.

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007