OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

WŁOCŁAWSKIE TARGI SZKÓŁ, PRACY I RZEMIOSŁA

5 i 6 kwietnia 2016 roku we Włocławku obyły się VII Targi Szkół, Pracy i Rzemiosła. Honorowy patronat nad Targami objął Prezydent Miasta Włocławka Marek Wojtkowski, zaś głównymi organizatorami byli: Urząd Miasta Włocławka, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Cech Rzemiosł Różnych oraz Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku.

Gośćmi przedsięwzięcia byli min. Poseł na Sejm RP Łukasz Zbonikowski, Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stanisław Pawlak,  Koordynator Delegatury Urzędu Wojewódzkiego  Halina Poliwko,  Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy Mirosław Kaczmarek, Zastępca Prezydenta ds. Edukacji i Spraw Społecznych Barbara Moraczewska, Wiceprezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości  Piotr Antoszewski, Sekretarz Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości  Franciszek Bladowski, Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Bogusława Szewczyk – Modrzejewska, Wojewódzka Komendę OHP w Toruniu reprezentował Wojewódzki Komendant OHP  Małgorzata Taranowicz oraz Dyrektor Merytoryczny WK OHP Małgorzata Filarska. Nie zabrakło, także przedstawicieli wielu instytucji, rektorów wyższych uczelni, dyrektorów szkół.

Głównym celem Targów było zapoznanie młodzieży  z różnorodną ofertą edukacyjną, którą  prezentowało ok.  40 szkół  ponadgimnazjalnych, policealnych i wyższych, jak również  przedstawienie im ofert pracy. W pierwszym dniu oferta edukacyjna skierowana była do uczniów ostatnich   klas szkół gimnazjalnych. Prezentowały się szkoły ponadgimnazjalne z terenu Włocławka. Szkoły  w bardzo różnorodny i barwny sposób zachęcały  gimnazjalistów do skorzystania ze swojej  oferty edukacyjnej. Wystawcy, oprócz ulotek i folderów przygotowali  prezentacje multimedialne z największych osiągnięć szkoły , nie  zabrakło również smakołyków kulinarnych, którymi kuszono uczestników targów. Wśród wystawców, bardzo interesującą, barwną ofertę edukacyjną przedstawił  2-5 Hufiec Pracy we Włocławku. Na stoisku Hufca nie tylko prezentowana była oferta edukacyjna, ale  także  znalazły się prace plastyczne i rękodzieła wykonane przez uczestników hufca.

W drugim dniu prezentowały się uczelnie wyższe i szkoły policealne z  Włocławka. Swoje stoiska wystawili również pracodawcy, rzemieślnicy,  Powiatowe Urzędy Pracy z  Włocławka i Lipna. Były to oferty pracy w min: w budownictwie, handlu, usługach, administracji i, transporcie, rolnictwie, leśnictwie, przetwórstwie  owocowo- warzywnym. Młodzieżowe Biuro Pracy z Włocławka, Punkty Pośrednictwa Pracy Lipna i Rypina oraz Młodzieżowe Centrum Kariery z Radziejowa  przygotowały  dla młodzieży do 25 roku życia oferty pracy stałej, krótkoterminowej i sezonowej.  Podczas targów 82 pracodawców zaprezentowało ok. 700 ofert pracy.  Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska  Ochotniczych Hufców Pracy, na których swoje usługi świadczyli  oprócz pośredników pracy  w kraju, pośrednik pracy EURES, doradcy  zawodowi i specjaliści ds. rozwoju zawodowego. Targom towarzyszyły pokazy samoobrony prezentowane przez  jednego z wystawców – firma Delta. Targi cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony młodzieży, ok. 5000 tysięcy młodych ludzi, osób bezrobotnych i poszukujących pracy w tych dniach skierowało swoje kroki do Hali Mistrzów we Włocławku.

 

WLOC7 Pracownicy CEiPM we Włocławku podczas udzielania porad osobom bezrobotnym .
WLOC1 Komitet Organizacyjny podczas otwarcia targów.
WLOC2 Zaproszeni goście podczas otwarcia targów.
WLOC3 Młodzież podczas odwiedzania stoisk.
WLOC4 Komendant Wojewódzki OHP w Toruniu  p. Małgorzata Taranowicz (trzecia z prawej)  wraz z kadrą przy stoisku 2-5 Hufca Pracy we Włocławku.
WLOC6 Osoby bezrobotne i poszukujące pracy  odwiedzające stoiska podmiotów gospodarczych.
   

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007